SAS
Aortastenose
Hvad er aortastenose hos hunde?
Aortastenose er en forsnævring af hovedpulsåren (aorta). Det er ofte de store hunderacer, som f.eks. new foundlænder, Dogue De Bordeaux, boxer og schæfer, der udvikler en forsnævring i aorta, og det er ofte medfødt. Forsnævringen forekommer enten i selve hjertet før aortaklapperne, hvilket er det mest hyppige, eller også umiddelbart uden for hjertet.

Forsnævringen består af fibre, der tilsammen danner en uelastisk ring, som spærrer blodets frie løb. Det medfører et øget tryk i hjertet. Det svarer til dét, der sker, hvis man vander haven og trykker vandslangen sammen: Der kommer et stort tryk, og hastigheden stiger. Det betyder, at hjertet skal pumpe hårdere for at presse den nødvendige mængde blod ud i resten af kroppen, og derfor kan der med tiden ske ændringer i hjertets størrelse og form.

Hvad er symptomerne på aortastenose?
Fordi lidelsen meget ofte er medfødt, vil man nogle gange kunne få mistanke om, at hvalpen har aortastenose, hvis den ikke er helt så livlig som sine søskende. Afhængigt af, hvor meget hovedpulsåren er blokeret, vil dette forværres med tiden. Det hænder, at hvalpe under leg pludselig falder om og i værste tilfælde dør, uden at der har været forudgående symptomer.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen aortastenose?
Dyrlægen vil ofte fatte mistanke om aortastenose ved at kæde de forskellige symptomer sammen, og ved at der findes en bilyd på hjertet under en ganske almindelig undersøgelse med et stetoskop. For at stille diagnosen fuldstændigt kræver det røntgenundersøgelse af brysthulen sammenholdt med et EKG og gerne en ultralydsundersøgelse af hjertet.

Hvordan behandles aortastenose?
Behandlingen er meget afhængig af, hvor påvirket hunden er af lidelsen, og dyrlægen vil derfor vurdere hvert enkelt tilfælde. Normalt vil man forsøge at nedbringe hjertets hårde arbejde ved at give hunden beta-blokkere.

Hvordan er fremtiden for din hund, hvis den har aortastenose?
Det afhænger af, hvor udtalt lidelsen er. Hvis hunden i en ung alder er påvirket af aortastenose, er udsigterne desværre ikke så gode. Der opstår ofte komplikationer, og hunden bliver som regel ikke så gammel. Men vi ser også hunde, der fuldstændigt upåvirket går igennem et langt liv med en mindre aortastenose.

Hvorfor får hunde aortastenose?
Lidelsen er medfødt,og i nogle tilfælde arvelig

Hvad er risikoen for, at din hund har aortastenose?
Aortastenose er en relativt sjælden sygdom, men der findes på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om, hvor stor sandsynligheden er for, at man har en hund med sygdommen. Hvis du har en hvalp, der viser nogle af de ovennævnte symptomer, er det derfor vigtigt at få den undersøgt nærmere hos din dyrlæge.

Hvilke racer er særligt udsatte for at få aortastenose?
Generelt er store hunderacer som boxer, rottweiler, golden retriever, engelsk bullterrier, schæfer og newfoundlænder mest udsatte.

Anden viden om aortastenose:
Lidelsen kan være arvelig, og man må derfor fraråde at avle på hunde, hvor man har diagnosticeret aortastenose på afkommet. På nuværende tidspunkt gøres dette ikke systematisk, men det vil givetvis ske i fremtiden, så der bliver færre tilfælde af hunde med aortastenose.

SAS diagnosticeres på følgende måde.

Der lyttes på hjertet efter mislyd som fremkommer fordi blodet laver en slags turbolens når det skal igennem forsnævringen ved aorta. (Lidt som hvis man trykker på en vandslange, så får vandet også mere besvær med at løbe frit igennem samt bliver mere støjende).

Denne mislyd kan være mere eller mindre. Den inddeles i 6 grader, fra 1, som er den mindste, til 6 som er mest. Disse mislyde kan være svære at høre hvis man ikke er specielt trænet til at lytte efter dem, det er derfor at ens egen dyrlæge tit ikke kan høre det, ganske enkelt, fordi de ikke er trænet til at høre netop denne lyd.

Dernæst måles, ved scanning af hjertet, blodets gennemstrømning ved udløb mellem hjerte og aorta. Denne måling inddeles i følgende udløbshastigheder:

Under 2,0 m/s. :
Ingen tegn på SAS.

Mellem 2,0 og 2,5 m/s.:
Osse kaldet ”gråzonen”.
SAS kan ved disse hastigheder, hverken udelukkes eller diagnosticeres med sikkerhed med de nuværende diagnostiske muligheder. En del af disse hunde kan havde SAS under udvikling.

Mellem 2,5 og 3,5 m/s.:
Mild SAS.
Hunde med mild SAS lever ofte et normalt liv uden symptomer på sygdom, men det kan ikke udelukkes, at de dør tidligere end raske hunde.

Mellem 3,5 og 4,5 m/s.:
Moderat SAS.
Hunden kan være symptomfri eller vise de samme symptomer som beskrevet nedenfor for alvorlig SAS.

Fra 4,5 m/s.;
Alvorlig SAS.
Hunde med alvorlig SAS udvikler ofte symptomer som træthed, nedsat kondition og besvimelsesanfald i de første leveår. Ligeledes kan pludselig død forekomme. Mange af disse hunde dør inden de bliver 3-4 år gamle.

Kilde: www.netdyredoktor.dk
 
en dk | 167621 | Valid XHTML 1.0 Transitional |
© Shadow of Oak 2010 | design / code: arabhorsepromotion.com / webmaxx.wer.pl